مـنـو
نرخ ۹۸
nerkh98.com

نرخ دلار کانادا در صرافی های تورنتو

البرز پیمنت

فروش با درگاه پرداخت آنلاین : 43,900

خرید با ایمیل ترنسفر : 43,200

صرافی ارگ

صرافی آینده

7181 Yonge St, unit 23, Thornhill, ON L3T 0C7

+1 416 214 0000

صرافی ایزدی

6017 Yonge St., North Yotk, ON

+1 647 482 8000

صرافی VIP

6062 Yonge St, North York, ON

+1 647 394 1778

صرافی دانش

8763 Bayview Ave #120

+1 (416) 666-3080

صرافی درویش

6093Yonge St. Iranian plaza. Toronto. ON

+1 647 324 9000

صرافی لومیر (هناره)

8167 Yonge St. Thornhill, ON

+14165421111

صرافی هانا

8763 Bayview Ave. Unit 116

+1 (905) 763-9555

صرافی شاهان

ارز مثقال

#6121 Yonge St, North York, ON M2M 3W2

+1 416 844 5555

صرافی میلیون

صرافی نیاوران

#6087 Yonge St. Iranian Plaza

+1 647 871 7000

صرافی آوا

9- 10097 Yonge Street, Richmond Hill, ON, L4C 1T7

+19052379050

مانی تراست

Dynasty Court, 5460 Yonge St Unit 105, North York, ON M2N 6K7

+1 416 567 2222

صرافی نت

111 Queens Quay W, Downtown Toronto

+1 647 343 1011

صرافی متا (آرورا)

14993 Yonge St, Aurora

+1 (647) 822-2272

صرافی آبان

15221 Yonge St. Aurora, ON L4G 0A7

+16478651820

صرافی الیزه

350 Davis Drive Newmarket ON, L3Y 2N7

+1 416 644 1002

صرافی تجارت

6085 Yong St. Unit A, North York, ON M2M 3W2

+1 (416) 895 2020

صرافی یورک

10111 Yonge Street, Richmond Hill, L4C 1T7

+1905 910 0710

صرافی میرزایی

6013 Yonge St., Unit 313

+1 (416) 457 5558

ثبت صرافی شما در نرخ ۹۸

برای ثبت صرافی در این صفحه و انتشار لحظه ای نرخ های صرافی خودتان با ما تماس بگیرید

+1 647 869 0098