مـنـو
نرخ ۹۸
nerkh98.com

نرخ دلار کانادا در صرافی های تورنتو

صرافی ارگ

فروش بدون کارتخوان : 24,000

فروش چک با رسید صرافی : 24,150

خرید نقدی : 23,700

تبدیل دلار آمریکا خرید : 1.2700

تبدیل دلار آمریکا فروش : 1.2950

تبدیل یورو خرید : 1.3100

تبدیل یورو فروش : 1.3700

تبدیل پوند خرید : 1.5400

تبدیل پوند فروش : 1.6100

صرافی VIP

فروش با کارتخوان : 24,200

فروش بدون کارتخوان : 23,900

فروش چک با رسید صرافی : 24,050

خرید نقدی : 23,700

تبدیل دلار آمریکا خرید : 1.2650

تبدیل دلار آمریکا فروش : 1.2900

6062 Yonge St, North York, ON

+1 416 580 5000

صرافی شاهان

فروش با کارتخوان : 24,300

فروش بدون کارتخوان : 24,000

فروش چک با رسید صرافی : 24,150

خرید نقدی : 23,700

تبدیل دلار آمریکا خرید : 1.2650

تبدیل دلار آمریکا فروش : 1.2900

تبدیل یورو خرید : 1.3000

تبدیل یورو فروش : 1.3500

البرز پیمنت

فروش با درگاه پرداخت آنلاین : 24,250

خرید با ایمیل ترنسفر : 23,750

صرافی دانش

فروش با کارتخوان : 24,300

فروش بدون کارتخوان : 24,000

فروش چک با رسید صرافی : 24,150

خرید نقدی : 23,750

تبدیل دلار آمریکا خرید : 1.2600

تبدیل دلار آمریکا فروش : 1.2850

تبدیل یورو خرید : 1.3100

تبدیل یورو فروش : 1.3550

تبدیل پوند خرید : 1.5600

تبدیل پوند فروش : 1.6400

8763 Bayview Ave #120

+1 (416) 666-3080

صرافی ایزدی

فروش بدون کارتخوان : 24,000

فروش چک با رسید صرافی : 24,150

خرید نقدی : 23,700

تبدیل دلار آمریکا خرید : 1.2700

تبدیل دلار آمریکا فروش : 1.2900

تبدیل یورو خرید : 1.3000

تبدیل یورو فروش : 1.3500

6017 Yonge St., North Yotk, ON

+1 647 482 8000

صرافی آبان

فروش بدون کارتخوان : 24,000

فروش چک با رسید صرافی : 24,130

خرید نقدی : 23,750

تبدیل دلار آمریکا خرید : 1.2700

تبدیل یورو خرید : 1.3100

+16478651820

صرافی تجارت

فروش بدون کارتخوان : 24,000

فروش چک با رسید صرافی : 24,150

خرید نقدی : 23,700

6085 Yong St. Unit A, North York, ON M2M 3W2

+1 (416) 895 2020

ارز مثقال

#6121 Yonge St, North York, ON M2M 3W2

+1 416 844 5555

صرافی میلیون

صرافی نیاوران

#6087 Yonge St. Iranian Plaza

+1 647 871 7000

صرافی متا (آرورا)

14993 Yonge St, Aurora

+1 (647) 822-2272

صرافی یورک

10111 Yonge Street, Richmond Hill, L4C 1T7

+1905 910 0710

صرافی میرزایی

6013 Yonge St., Unit 313

+1 (416) 457 5558

صرافی درویش

6093Yonge St. Iranian plaza. Toronto. ON

+1 647 324 9000

ثبت صرافی شما در نرخ ۹۸

برای ثبت صرافی در این صفحه و انتشار لحظه ای نرخ های صرافی خودتان با ما تماس بگیرید

+1 647 869 0098